قوانین و مقررات
کلیه کاربرانی که قصد استفاده از سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیردولتی را دارند باید مفاد این توافق نامه را کامل بررسی و سپس اقدام به عضویت نمایند.

1- متقاضیان و دانشجوهایی که قصد رزرو سرا را دارند باید از طریق ثبت نام اقدام به ایجاد حساب کاربری داشته باشند.

2- ارایه اطلاعات صحیح هویتی در زمان ثبت نام ضروری می باشد و در صورت مشاهده تخلف، رزرو بصورت یکجانبه از سوی سر لغو و وجه پرداخت شده ، عودت نخواهد گردید.

3- سراهای معرفی شده جهت رزروو از سوی دانشگاه ناظر (دانشگاه تایید شده از سوی سازمان امور خوابگاه ها) میباشند و نظارت بر این سراها بر عهده واحدناظر میباشد.