درباره ما
کلیه حقوق سامانه رزرواسیون سراهای دانشجویی غیردولتی (ngdms) متعلق به آقای سید مجتبی حسینی میباشد. سامانه رزرواسیون جهت تسهیل امور رزرواسیون سراهای دانشجویی غیردولتی پیاده سازی و اجرا شده است. همچنین سهولت کار سرادارها از جمله اهداف سامانه میباشد.